Werkwijze

Als u deze site bezoekt heeft u waarschijnlijk een vraag omdat er mogelijk iets uit balans is bij uw kind of in het gezin. Als ouder wil je niets liever dan dat jouw kind zich op prettige wijze kan ontwikkelen. Je zet je daarvoor al het mogelijke in. Als dit niet volstaat, is het soms nodig dat een ander meekijkt, meedenkt, zonder hierbij een oordeel te geven. Bij De Stip vindt u deze ander. Ik kijk en denk graag met u mee gebruikmakend van mijn kennis.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op basis van uw specifieke vraag, kijken we samen wat nodig is om uw kind verder te helpen. Het kan zijn dat onderzoek noodzakelijk is voor meer inzicht op een specifiek gebied of dat begeleiding of een training gewenst is. Ook komt het voor dat u goed op weg wordt geholpen met het krijgen van enkele toegespitste adviezen. Na uw goedkeuring wordt gestart met de uitvoering.

Vaak is verandering van de huidige situatie gewenst. Echter, veranderen vraagt om durf en doorzettingsvermogen en dat kan het kind/de jongere niet alleen. Bovendien hebben gedrag en gedachten van de één altijd invloed op de ander. Vandaar dat De Stip ouders & school, waar mogelijk betrekt bij begeleiding.

Toe aan een volgende stap samen? Neem contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *